Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns

 

Przewodniczący Wydziału I Cywilnego

SSR Zbigniew Czaniecki

Pokój 59A (1 piętro)

Przyjmuje strony w każdy wtorek

w godzinach od 13:00 do 15:00

Zastępca Przewodniczącego Wydziału I Cywilnego

SSR Marcin Loranc

 

Sekretariat Wydziału I Cywilnego

Kierownik Danuta Olak

Pokój 51 (1 piętro)

 

 

Sędziowie:

SSR Katarzyna Domrazek

SSR Monika Miodońska

SSR Marcin Loranc

SSR Zbigniew Czaniecki

SSR Wiesława Szumlas

SSR Agata Włoch

Asesorzy:

ASR Natalia Mrożek

Referendarze:

Starszy RSR Natasza Drabek

RSR Magdalena Lipiec

 

 

Zakres działania:

 

Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości Sądów Okręgowych), tj. o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75 000 zł, w tym przykładowo:

 • zapłatę
 • opróżnienie lokalu mieszkalnego i użytkowego
 • roszczenia z art. 231 kc
 • wydanie nieruchomości
 • odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych i inne
 • roszczenia dotyczące wykonania usług, rękojmi i gwarancji
 • zwolnienie przedmiotu spod egzekucji
 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 • odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
 • unieważnienie aktu notarialnego
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • o stwierdzenie nabycia spadku
 • o dział spadku
 • o podział majątku wspólnego
 • o zasiedzenie
 • o ustanowienie drogi koniecznej
 • o zniesienie współwłasności
 • o rozgraniczenie
 • o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26.X.1971r
 • o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego i na wypłatę depozytu>
 • o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
 • o spis inwentarza i zabezpieczenie spadku

Nadto rozpoznaje sprawy dotyczące nadzoru sądu nad komornikami, w przedmiocie egzekucji sądowej, o nadanie klauzuli wykonalności tytułem egzekucyjnym ze skargi na czynności komornika.

 

 

Kontakt:

tel. 33 475 12 52

 

Pisma i wnioski oraz dokumenty do sprawy

składa się w biurze podawczym

pokój 30 (parter)

podając numer sprawy

 

Godziny przyjęć interesantów:
Kasa

8:00-10:30,

10:45-13:00,

13:15 -14:30,
15:00-15:30
wyłącznie sprzedaż znaków opłaty sądowej

W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 1330

Biuro podawcze

poniedziałek 730-1800, wtorek - piątek 730-1530, 1430-1530 - wyłącznie osoby prywatne ( nie jest przyjmowana korespondencja od instytucji kancelarii itp.)

Punkt obsługi interesanta

poniedziałek 730 -1800 , wtorek - piątek 730-1530

Czytelnia

poniedziałek 900 -1730 (ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 1700, a zamówienia akt do wglądu należy dokonać przed godziną 1400)

wtorek - piątek  900-1430 (ostatnia osoba przyjmowana jest o godzinie 1400)

 

Konto Dochodów Budżetowych:

 • Dokonywane wpisy i opłaty
 • Koszty

NBP Oddział Okręgowy w Katowicach 69 1010 1212 0035 2222 3100 0000

 

Konto Sum na zlecenie:

 • Zaliczki na pokrycie kosztów postępowania (opinie biegłych)
 • Zaliczka kuratora

BGK SA o/Katowice 98 1130 1091 0003 9084 7120 0003

Konto Sum Depozytowych:

 • Poręczenia
 • Kwoty nabycia
 • Wadia
 • Depozyty

BGK SA o/Katowice 44 1130 1017 0021 1000 3990 0004

 

Właściwość terytorialna:

Miasto Żywiec
Gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Milówka, Porąbka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły i Węgierska Górka

 

Adres:
Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

Drukuj informację