Informacje Rzecznika Prasowego

Rzecznik Prasowy – SSO Jarosław Sablik

tel. (033) 49 90 393

 

Do zadań Rzecznika Prasowego należy:

  • informowanie Prezesa Sądu o publikacjach w mediach dotyczących sądów okręgu bielskiego,
  • informowanie mediów o działalności sądów okręgu bielskiego,
  • organizowanie kontaktów przedstawicieli mediów z Prezesem sądu i innymi osobami pełniącymi administracyjne funkcje kierownicze w sądach okręgu bielskiego,
  • pośrednictwo w uzyskiwaniu przez przedstawicieli mediów zgody na dostęp do akt sprawy oraz innych zezwoleń przewidzianych przepisami odpowiednich procedur,
  • bieżąca współpraca z rzecznikami prasowymi innych sądów i prokuratur,
  • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej.
Drukuj informację