Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Żywcu

Aktualności

Wydział I Cywilny - Ogłoszenie I Ns 277/17

Sygn. akt I Ns 277/17                                                                      Żywiec, dnia 6 kwietnia 2017 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 22.03.2017r. w sprawie sygn. I Ns 277/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Marii Łuczkosińskiej, córce Jana i Józefy, zmarłej w dniu 15.05.2016 roku w Czańcu, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Czaniec.

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns   Przewodniczący Wydziału I Cywilnego SSR Zbigniew Czaniecki Pokój 59A (1 piętro) Przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13:00 [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

 

Punkt Obsługi Interesanta Pion Cywilny:

tel. 33 475 12 01

Punkt Obsługi Interesanta Pion Karny

tel. 33 475 12 02

Czytelnia akt:

tel. 33 475 12 03

Centrala:

tel. 33 475 12 00

Jednostka Nadrzędna