Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Żywcu

Aktualności

Wezwanie do odbioru depozytu - II K 630/15

W e z w a n i e

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji nie podjętych depozytów ( Dz.U. z 2006 roku, nr 208 poz. 1537 ), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nie ustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli  lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 30 sierpnia 2017r. niżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Żywcu:

 

okularów przeciwsłonecznych

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 610/17

Sygn. akt I Ns 610/17                                                       Żywiec, dnia 19 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu, I Wydział Cywilny, na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, iż Michał Juraszek złożył w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza po Krystynie Juraszek, zmarłej w dniu 19.06.2016 r., ostatnio przed śmiercią zamieszkałej w Rajczy.

Ogłoszenie I Wydział Cywilny - I Ns 450/17

Sygn. akt I Ns 450/17                                                        Żywiec, dnia 20 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Sąd Rejonowy w Żywcu, I Wydział Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. ogłasza, iż postanowieniem z dnia 20.07.2017 r. tutejszy Sąd postanowił sporządzić spis inwentarza spadku po Sławomirze Jacku dwojga imion Sowa, synu Antoniego i Stanisławy z d. Łodziana, zmarłym w dniu 25 października 2014 r. w Leśnej

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns   Przewodniczący Wydziału I Cywilnego SSR Zbigniew Czaniecki Pokój 59A (1 piętro) Przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13:00 [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

 

Punkt Obsługi Interesanta Pion Cywilny:

tel. 33 475 12 01

Punkt Obsługi Interesanta Pion Karny

tel. 33 475 12 02

Czytelnia akt:

tel. 33 475 12 03

Centrala:

tel. 33 475 12 00

Jednostka Nadrzędna