Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Rejonowy w Żywcu

Aktualności

Utrudnienia w kontakcie telefonicznym

W związku z problemami technicznymi, w dniu 03.10.2016 r. mogą występować problemy z kontaktem telefonicznym z Wydziałami/Oddziałami Sądu Rejonowego w Żywcu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o wykazie inwentarza - I Ns1104/16

Sygn. akt I Ns 1104/16                                             Żywiec, dnia 9 września 2016 r.

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział I Cywilny na podstawie art. 636 § 3 k.p.c. ogłasza, że Stanisława Wajda, Natalia Julia Jacques, Tomasz Wajda złożyli w tutejszym Sądzie wykaz inwentarza z dnia 8 sierpnia 2016 r. spadku po Włodzimierzu Wajda s. Stanisława i Katarzyny, PESEL 39121606293, ostatnio zamieszkały 34-325 Łodygowice, ul. Tulipanowa 11, zmarły w dniu 30 stycznia 2016 r.

 

Wezwanie do odbioru depozytu - II K 400/16

Sąd Rejonowy w Żywcu

II Wydział Karny

34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 39 tel./fax 033 475 12 56

Żywiec, dnia 2 września 2016r.

 

 

W e z w a n i e

Na podstawie art. 6 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji nie podjętych depozytów ( Dz.U. z 2006 roku, nr 208 poz. 1537 ), z uwagi na brak możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nie ustalenie osoby uprawnionej, wzywam wszystkie osoby uprawnione (właścicieli  lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru w terminie najpóźniej 3 lat liczonych od dnia 2 września 2016r.  niżej wymienionego depozytu przechowywanego w Sądzie Rejonowym w Żywcu:

aparat fotograficzny Olympus Camedia C-725

 

przechowywanych do sprawy o sygn. akt II K  400/16

Najczęściej czytane

Wydział I Cywilny

Sprawy o sygnaturze: I C, I Co, I Nc, I Ns   Przewodniczący Wydziału I Cywilnego SSR Zbigniew Czaniecki Pokój 59A (1 piętro) Przyjmuje strony w każdy wtorek w godzinach od 13:00 [...]

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych, oraz ustalenia ich siedzib i obszarów [...]

Informacje

Sąd Rejonowy w Żywcu
ul. Kościuszki 39
34-300 Żywiec

 

Punkt Obsługi Interesanta Pion Cywilny:

tel. 33 475 12 01

Punkt Obsługi Interesanta Pion Karny

tel. 33 475 12 02

Czytelnia akt:

tel. 33 475 12 03

Centrala:

tel. 33 475 12 00

Jednostka Nadrzędna